HİZMETLER
Ana Sayfa / Hizmetler

 

 • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması,
 • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi,
 • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının  kontrollerinin yapılması,
 • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap  mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi,
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve  firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir  tablosu, nakit akım tablosu vb.),
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi,  Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,
 • Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma  Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
 • e-bildirge açılışının yapılarak e-bildirge şifrelerinin alınması,
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti verilen müşteriler için veya şirketin hazırladığı bilgiler ışığında),
 • Aylık, üçer aylık ve yıllık beyannamelerle elektronik ortamda tahakkukları alınmış  vergi ve sigorta primlerinin ödemelerinin yapılması için müşteriye iletilmesi,
 • Hazineye veya ilgili Bakanlıklara gönderilmesi gereken yıllık faaliyet raporlarının  hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili kuruma gönderilmesi.