BİZDEN DUYURULAR
Ana Sayfa / Bizden Duyurular
Firmanız E-Fatura Kapsamına Giriyor mu?
5 Şubat 2015

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği; elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler şu şekilde sıralamıştır: a)      5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar,..

İş Hukukunda ARABULUCULUK
6 Ocak 2015

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Tarafların uzun yargılama süreleri ve ma..

SGK'dan Torba Yasa Uygulaması Hakkında Bilgilendirme
10 Aralık 2014

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Prim Borçlarının Yapılandırma Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanu..

Torba Yasa ile İlgili Bunları Biliyormusunuz?
22 Aralık 2014

TBMM Genel Kurulu'nda ''Torba'' tasarı kabul edilerek yasalaştı. ''Temel'' yasa olarak dokuz bölüm halinde görüşülen düzenlemeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezala..