HİZMETLER
Ana Sayfa / Hizmetler / VERGİ DANIŞMANLIĞI

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Müşterilerimizin yazılı taleplerine istinaden Türkiye’de yürürlükte olan vergi mevzuatına göre görüş vermek

ve vergi sorunlarına çözüm önerileri sunmak. Gerektiğinde müşterimiz adına vergi dairelerinden özelge talep etmek.

Müşterimizin faaliyetlerini vergi riskleri açısından değerlendirmek. (Örtülü kazanç, grup içi işlemler gibi)

Vergi ihtilaflarında müşterimize danışmanlık yapmak, yol göstermek.

Uluslararası ikili vergi anlaşmaları konusunda müşterilerimizi bilgilendirmek.

Yabancı yatırımcılara Türk vergi mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında müşavirlik yapmak.

Mali konularda, muhasebe alanında ve VUK ile ilgili konularda mahkemelerde adli bilirkişilik yapmak.