HİZMETLER
Ana Sayfa / Hizmetler / YÖNETİM & FİNANS DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM & FİNANS DANIŞMANLIĞI

Şirketlere muhasebe, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri kurmak.

Mevcut sistemlerinin işlerliğini ve etkinliğini analiz etmek, iyileştirme önerileri sunmak.

Müşterilerin talebi üzerine risk analizleri ve iş etki analizleri yapmak.

KOBİ 'lere yatırım teşvikleri konusunda danışmanlık yapmak.